Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI1. Celem Polityki Prywatności naszego Serwisu jest przede wszystkim przekazanie Ci informacji, o których mowa w art. 13 (i innych zapisach) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej GDPR (RODO).

2. Zapewniamy, iż dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, a w zwłaszcza zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; wyłącznie dla oznaczonych, prawnie dozwolonych celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Ponadto, dbamy by zbierane przez nas dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy gdpr@furnipol.co.uk .SKĄD MAMY TWOJE DANE I KTO JEST ICH ADMINISTRATOREM?1. Administratorem Twoich danych jest Furnipol Limited z siedzibą w Bournemouth BH6 5EQ, FLAT 3, 2 EMMA COURT CASTLEMAIN AVENUE , VAT 167125411 [zwany dalej również: Administratorem].

2. Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Ciebie przekazane podczas procesu rejestracji konta w serwisie drukarni internetowej www.furnipol.co.uk, zostały przez nas zebrane podczas Twojej aktywności na naszej stronie internetowej lub podczas telefonicznego składania zamówieniaW JAKIM CELI I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?1. Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2 .Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Furnipol Limited, przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

• zapewnienie usług płatniczych,

• zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników na stronie internetowej w celu rozwijania i ulepszania funkcjonalności serwisu internetowego, szacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników oraz informowaniu Cię o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz ofertach specjalnych;

• prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Działowi Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;

• dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

• prowadzenie analiz statystycznych;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

3. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie po zalogowaniu w serwisie www.furnipol.co.uk .CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?1. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy przetwarzamy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur, w związku ze złożoną reklamacją).

2. W każdej sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dana zgoda dotyczy.

3. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeśJAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?1. Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych GDPR (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

• sprostowanie (poprawienie danych)

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych;

• ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku);

• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);

• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 GDPR (RODO)).

3. Stosowny wniosek można złożyć na adres gdpr@furnipol.co.uk . Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.

4. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE1. Naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki

2. Podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych do których jesteśmy uprawnieni - będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe

3. Podmiotom przetwarzającym Twoje dane na naszą rzecz – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie;

4. Organom publicznym jak Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Twojej strony, itp.CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEG OBSZARU GOSPODARCZEGO?1. Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.1. Okres przechowywania poszczególnych Twoich danych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Oznacza to, że Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy tylko tak długo jak długo jest to niezbędne do celu dla jakiego zostały uzyskane.

2. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest:

• twoja zgoda – to okres ten trwa do momentu cofnięcia twojej zgody lub jej dezaktualizacji (np. gdy zgoda dotyczyła usługi której już nie wykonujemy);

• konieczność realizacji umowy - dane podane przy zakupie towaru przechowywane będą dopóki umowa nie zostanie wykonana i nie upłynie okres czasu związany z udzielonymi przez nas gwarancjami lub rękojmią;

• obowiązek prawny – dopóki nie zakończy się okres wymagany przepisami;

• realizacja prawnie uzasadnionego interesu – do momentu aż interes ten nie ustanie.PROFILOWANIE I TARGETOWANIE1. W naszym Serwisie zamieszczamy tzw. reklamy targetowane oraz reklamy profilowane.

2. Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu np. o wybór medium, czas emisji reklamy.

3. Profilowanie z kolei, to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi.

4. Reklamy i treści wyświetlane w naszym Serwisie mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów.PLIKI COOKIES1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach: a) dentyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego; d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.PROCEDURA ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI1. Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiała się na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu, od dnia powiadomienia o jej zmianie. Istotne zmiany Polityki Prywatności komunikowane będą bezpośrednio na adres mailowy użytkowników Serwisu

Biuro obsługi klienta

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 19:30
Sobota: 8:00 - 17:30
Niedziela: 09:00 - 16:30
+44 7931934965
+44 7983070418

+44 7876501634

+48 660068796

office@furnipol.co.uk

Opłata za połączenie zgodna ze stawką przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

Przydatne linki

O nas / Płatności
Warunki dostawy
FAQ
Płatność w ratach KLARNA
Kontakt
Regulamin
Polityka prywatności
Formularz reklamacji

Znajdź nas na:

Bądź na bieżąco ze specjalnymi ofertami i bieżącymi promocjami.

Nasze sklepy w Europie: